نتایج جستجو

شرح خدمات

خدمات سفر

ادامه مطلب

خدمات فروشگاهی

ادامه مطلب

خدمات گروهی

ادامه مطلب

خدمات خودرویی

با توجه به نوع کار تاکسیرانان محترم که شاید تاکسی آنها از8 ساعت تا 15 ساعت نیز بطور دائم کار کند وبه تبع هزینه های تامین...

ادامه مطلب

خدمات بیمه ای

بیمه مسئله ای ایست که همه به آن نیاز مند هستند که از جمله تاکسیرانان خدوم با توجه به شغل شریفشان به انواع بیمه ها نیاز د...

ادامه مطلب

خدمات تفریحی

در این قسمت کلیه تفریحات با تخفیفات ویژه ارائه می گردد

ادامه مطلب

خدمات ازدواج

در جهت رفاه فرزندان در حال ازدواج تاکسیرانان خدمات ذیل را با تخفیفات وتسهیلات ویژه ارائه دهند

ادامه مطلب

خدمات آموزشی

در جهت ارتقاء سطح علمی تاکسیرانان محترم و پر نمودن اوقات فراغت خانواده محترمشان با تسهیلات ویا تخفیفات ویژه

ادامه مطلب

خدمات درمانی

با توجه به بالا بودن هزینه های درمانی مذاکراتی با مراکز مختلف درمانی در جهت اختصاص تخفیفات ویژه ای برای تاکسیرانان وخانو...

ادامه مطلب

از هر دری سخنی...