توزیع برنج تعاونی (پاکستانی)

قابل توجه تاکسیرانان محترم ورانندگان سرویس مدرسه

سازمان تاکسیرانی مشهد در راستای حمایت از قشر خدوم تاکسیران برنج پاکستانی به قیمت تعاونی با همکاری شرکت تعاونی تاکسیرانی توزیع می نماید

  سهمیه هر تاکسیران وراننده سرویس مدرسه : یک کیسه 10 کیلویی

  مکان توزیع: جاده سرخس، خیابان شهدای تاکسیرانی، تعمیرگاه تاکسیرانی

  ساعت مراجعه: 08:00 الی 14:00

مدارک مورد نیاز:  اصل کارت ملی + دفترچه تاکسیرانی ویا مجوز سرویس مدرسه

   با توجه به محدود بودن، اولویت در حضور است