کارواش اتکا با تخفیف ویژه

   -  روشوئی وفرشهای کف

   -  جاروبرقی

   -  واکس داشبورد در صورت تمایل

فقط با 10.000تومان

-  موتور شوئی

- زیر شوئی

با 10.000تومان

آدرس : صدمتری –جنب بانک سپه نیروی هوایی ارتش – داخل محوطه فروشگاه اتکا مرکزی

 

تاکسیرانان محترم بدون معرفینامه  و رانندگان سرویس مدرسه (با مجوز وبرچسب  سرویس مدرسه )  مراجعه نمایند