مدرسه فوتبال ویژه فرزندان تاکسیران (سنین 7 الی 16 سال)

محل تمرین: زمین چمن کوهسنگی (جنب دریاچه)

زمان: جمعه ها

ساعت: 8:00 الی 10:00 صبح

متقاضیان جهت ثبت نام به اتاق 113  اداره روابط عمومی سازمان (واحد تربیت بدنی ) مراجعه فرمایند.