باشگاه ورزشی رئیسیان زاده

با تخفیف40 درصد

 طبق توافقات انجام گرفته باشگاه ورزشی  رئیسیان زاده آمادگی دارد

در بخش آقایان در رشته های رزمی، ژیمناستیک، دفاع شخصی، تکواندو

ازساعت 17 الی 24 

و در بخش بانوان : در رشته های ایروبیک ، کاراته ، تکواندو و ژیمناستیک

از ساعت 7صبح الی 17

آدرس : خیابان رسالت - بین 42 و44 باشگاه ورزشی رئیسیان زاده 

تاکسیرانان گرامی وخانواده محترمشان می توانند با دریافت معرفینامه از این سایت ویا با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به باشگاه فوق الذکر مراجعه نمایند .