خدمات مجموعه فرهنگی ورزشی اوتانا

طبق هماهنگی های بعمل آمده ، ازین پس امکان بهره مندی  کارمندان محترم شهرداری وتاکسیرانان محترم و خانواده های گرامی شان از خدمات مجموعه فرهنگی ورزشی اوتانا با احتساب 30 % تخفیف دردو شعبه مجزا ویژه خانم ها و آقایان فراهم گردیده است.

لیست خدمات:

پکیج نرمال

پکیج  VIP

پکیج VIP GOLD

تاکسیرانان محترم جهت دریافت معرفینامه با دردست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی به

 شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

  مراجعه نمایید .