مجموعه های آبی  با تخفیفات ویژه تاکسیرانان مشهد

جهت هماهنگی و  دریافت معرفی نامه به اداره روابط عمومی سازمان  (واحد تربیت بدنی  ) اتاق 113 مراجعه فرمائید .