انواع رینگ و لاستیک

ویژه کارمندان شهرداری وتاکسیرانان

اقساط 6 ماهه بدون پیش پرداخت . کارمزد 1/5 درصد

آدرس : بین رسالت 15 و 17 ، لاستیک رسالت ، آقای کیقبادی

تلفن تماس : 09156116051

تاکسیرانان محترم جهت دریافت معرفینامه با دردست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی به

 شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

  مراجعه نمایید .