برای استفاده از خدمات و دریافت کد تخفیف،درصورتی که تاکنون ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید و سپس با وارد شدن در سایت و ورود مجدد به این صفحه کد تخفیف را دریافت کنید

برای مشاهده جزئیات و چاپ و آدرس مراجعه بر روی کلید چاپ کلیک کنید و درصورتی که تمایل به چاپ ندارید آدرس و کد رهگیری را یادداشت کنید و پس از مراجعه حضوری کد رهگیری را تحویل دهید و خدمات خود را دریافت کنید