پاسخگویی کرونابصورت مجازی ویا تلفنی

به منظور کمک به آگاهی مردم در مراجعه غیر ضرور به مراکز درمانی وبه منظور پیشگیری از تردد وتجمع بی رویه سازمان نظام پزشکی مشهد در اقدامی پیشگیرانه کانال تلگرامی مردم وسلامت

"پاسخگویی کرونا " به آدرس :  (mardomvasalamat@) 

ایجاد نموده است

  وسامانه پاسخگویی 191 

از ساعت 7:30 صبح الی  23 شب

پاسخگوی هرگونه سوال در خصوص بیماری کرونا خواهد بود