تسهیلات ویژه خریدپوشاک خانواده ، کیف و کفش فرنچی

طبق توافقات انجام گرفته امکان خرید ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

بصورت اقساط 3 ماهه با چک

آدرس: ابتدای جاده طرقبه ، امام رضا 14  - پوشاک خانواده فرنچی

تلفن تماس : 37136845

تاکسیرانان محترم جهت دریافت معرفینامه با دردست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی به

 شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

  مراجعه نمایید .