درمانگاه شبانه روزی مقداد
*ویزیت پزشکان عمومی وتخصصی با 50 درصد تخفیف
* کلیه آزمایشات بالینی اعم از آزمایشات عمومی وتخصصی  با 40 درصد تخفیف
* کلیه رادیوگرافی وسونوگرافی اعم از سونوگرافی عمومی یا  غربالگری وترانس واژینال وOPG  وعکسبرداری از فک ودندان  با تخفیف 40درصد
* دندانپزشکی باتوجه به پایین بودن نرخ های جاری درمانگاه  باتخفیف10درصد

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند
آدرس : خیابان مطهری شمالی 54
تلفن تماس : 37323232 داخلی201