آزمایشگاه تخصصی وفوق تخصصی دکتر آیت اللهی
کلیه آزمایشات عمومی وتخصصی با 20 درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی ویژه تاکسیرانان وخانواده محترمشان

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند
آدرس : چمران 13 - پلاک 19
تلفن تماس : 38544410