شرکت زعفران مصطفوی مهرایرانیان


ارائه محصولات شرکت به تاکسیرانان وخانواده محترمشان

با تخفیف 15 درصد

در7 فروشگاه به آدرس
- خیابان امام رضا - جنب هتل مشهد
- خیابان اندرزگو - نبش اندرزگو 11
- فرودگاه مشهد - سالن پرواز های داخلی
- چهارراه شهداء - نبش بازار مرکزی
- میدان بسیج- امام رضا 34
- مجتمع الماس شرق - بین ورودی 1و2

- احمدآباد - نبش سه راه راه راهنمایی
تلفن :   31202

این خدمت نیاز به معرفینامه ندارد همراه داشتن پروانه ویا کارت هوشمند تاکسیرانی ویامجوز سرویس مدرسه وکارت ملی الزامیست