شرکت فرانگرش جهان الکترونیک (سیمکارتل)
تولید کننده دزدگیر وردیاب هوشمند خودرو


* ارائه 4 مدل دزدگیر وردیاب هوشمند خودرو با تخفیف 200هزار تومان
* هزینه نصب در قیمت ارائه شده لحاظ گردیده است
*هزینه نصب در ماشین های خارجی 100هزار تومان بیشتر است که دریافت نمی شود
* در صورتیکه تعداد درخواستی بیش از 10 دستگاه باشد هزینه مازاد نصب در محل دریافت نمی گردد
این خدمت نیاز به معرفینامه ندارد همراه داشتن پروانه ویا کارت هوشمند تاکسیرانی ویامجوز سرویس مدرسه وکارت خودرو وکارت ملی الزامیست
بلوار معلم - بین معلم 67 و69 - پلاک 27
38929829 داخلی 102

جهت اطلاع از مشخصات وقیمت ها روی کلمه مورد نظرکلیک نمایید

- قیمت کالا

- مشخصات مدل  F12

- مشخصات مدل  M12

- مشخصات مدل G12