آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گوهر سلامت
آزمایشات تخصصی با 30درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
*آزمایشات  فوق تخصصی با 20درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
*آزامایشات تحت پوشش بیمه با 20درصد تخفیف از فرانشیز مربوطه
*آزمایشات تشخیص کرونا  PCR  تا 20درصد تخفیف از تعرفه با جوابدهی روزانه
* انجام نمونه گیری در منزل به صورت رایگان

این خدمت نیاز به معرفینامه ندارد

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس :  بلوار هدایت - بین هدایت 47 و 49
تلفن تماس : 37539144-7