کلینیک رادیولوژی سونوگرافی وداپلر رنگی بیمارستان جوادالائمه (ع)

انجام سونوگرافی ورادیولوزی با تعرفه خیریه وتخفیف 15درصد ویژه تاکسیرانان وخانواده  محترمشان

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات فوق برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 -  بلوار وکیل آباد - ابتدای بلوار هنرستان - بیمارستان تخصصی قلب جوادالائمه (ع)- بخش سونوگرافی

-  خیابان طبرسی - بین چهارراه مقدم و میدان طبرسی - بخش سونوگرافی

تلفن تماس :33682137